Asociace výrobců lahůdek z.s.

AVL je profesní sdružení fyzických a právnických osob podnikajících v oboru výroby lahůdek a v dalších blízkých oborech jako je zpracování masa nebo poskytování cateringových služeb. Od roku 2001 zastupuje své členy ve vztahu k dodavatelům, sdělovacím prostředkům, orgánům státní správy a k dozorovým orgánům i k dalším profesním svazům. Mezi vlastními členy vytváří podmínky pro navazování odborných i osobních kontaktů, a tak přispívá ke zlepšování vztahů uvnitř oboru. Od roku 2014 je registrována jako zapsaný spolek.

Činnost AVL

Nejvyšším orgánem AVL je valná hromada členů, která se schází jedenkrát ročně, zpravidla v dubnu. Rozhoduje o činnosti, o rozpočtu, o složení výboru a o dalších podstatných záležitostech. V mezidobí řídí činnost AVL tříčlenný výbor. Členové výboru se scházejí podle potřeby a zabývají se aktuálními úkoly – přípravou odborných akcí, rozhodováním o přijetí nových členů, posouzením nabídek potenciálních dodavatelů, aktuální situací v oboru apod. Pravidelnou činnost AVL zabezpečuje tajemník.

Témata

Po celou dosavadní historii se AVL pravidelně zabývá aktuálními tématy, jako je správná výrobní praxe, aktuality v legislativě, ochrana tržního prostředí, používání ochranných známek, podmínky dodávek do řetězců, spolupráce s dozorovými orgány apod. Je kolektivním členem Potravinářské komory ČR a aktivně se podílí na její činnosti, např. ve vztahu k tvorbě legislativy, k informování spotřebitelské veřejnosti, k fungování tržního prostředí, k zajišťování prostředků a podpory rozvoje výroby potravin apod. AVL má blízký vztah k výzkumným pracovištím, zprostředkuje odbornou pomoc od konzultací po řešení rozsáhlejších projektů, často za zvýhodněných podmínek.RSS kanál  |  XML Sitemap

© 2010, Asociace výrobců lahůdek   |   Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Administrováno CMS systémem společnosti NETservis s.r.o.