Stanovy AVL

Asociace výrobců lahůdek (dále též AVL) je jakožto profesní sdružení fyzických a právnických osob občanským sdružením ve smyslu zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona číslo 300/1990 Sb., zákona číslo 513/1991 Sb. a zákona číslo 68/1993 Sb..

Poslání a cíle

Posláním AVL je zastupování a ochrana hospodářských zájmů členů, podpora jejich informovanosti, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže. Asociace se angažuje při kultivování českého trhu, iniciuje tvorbu příslušné legislativy a hospodářských opatření ve vztahu k výrobcům lahůdek a je v tomto směru partnerem a připomínkovým místem pro orgány státní moci a správy. AVL podporuje dobré jméno a úroveň českého lahůdkářství, zasazuje se proti nekalé konkurenci a poškozování klientů.

Asociace výrobců lahůdek je platformou pro komerční spolupráci výrobců lahůdek a výrobků studené kuchyně navzájem, jakož i pro spolupráci výrobců lahůdek a výrobků studené kuchyně s dodavateli a odběrateli. Příležitostí pro rozvíjení vzájemné spolupráce jsou jednak sekce, jednak setkání členů formou Klubových dnů a konečně i každoroční Valná hromada. Kontakty na dodavatele i odběratele z ČR i zahraničí zprostředkovává sekretariát AVL na základě adresářů aj. databází. Konkrétní nabídky svých produktů prezentují jednotliví členové AVL sami, AVL nabízí jednotlivým zájemcům pomoc při orientaci v široké nabídce teritoriálního i programového zaměření jednotlivých výrobců.

Pro všechny výše uvedené aktivity a cíle, jakož i pro zachování vlastní existence vytvářet potřebné finanční zdroje pro nutnou ekonomickou samostatnost.

Kompletní znění: Stanovy Asociace výrobců lahůdek (PDF) 


RSS kanál  |  XML Sitemap

© 2010, Asociace výrobců lahůdek   |   Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

Administrováno CMS systémem společnosti NETservis s.r.o.